Handsfreekrav överlämnat till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd inledningstalade på Motormännens kongress i Stockholm idag. Hon berättade bland annat om regeringens arbete för en säkrare trafik. En av Motormännens hjärtefrågor är att Sverige ska inför en handsfreelag vid bilkörning. Till ministern överlämnad därför Motormännens ordförande Olof Karlberg en handsfree-utrustning tillsammans med ett krav om att lagstiftning införs där det blir förbjudet att köra bil och använda mobiltelefon utan handsfreeutrustning.

– Sverige är det enda europeiska land som fortfarande inte har några regler för hur mobiltelefoner får användas i trafiken. Samtidigt vet vi att 10-20 personer omkommer på de svenska vägarna varje år på grund av mobiltelefonanvändning. Med ett lagkrav på handsfree och förbud mot att sms:a och surfa på nätet vid bilkörning skickar vi en tydlig signal om att mobiltelefon och bilkörning inte hör ihop, säger Olof Karlberg, Motormännens ordförande.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se

Media

Media