Motormännen blir ensam ägare av dotterbolaget Motormännens Försäkringsförmedling AB

Motormännens Riksförbund erbjuder sedan 2008 förmånliga försäkringsprodukter till sina medlemmar i dotterbolaget Motormännens Försäkringsförmedling AB (M Försäkring). Bolaget ägs till 51 procent av Motormännen och till 49 procent av norska Nice Holding AS. Motormännens Riksförbund förvärvar övriga aktier och blir ensam ägare av M Försäkring från och med 1 december 2015.

– Förvärvet är en del i vår strategiska plan att utveckla försäkringsverksamheten ytterligare. Med köpet ökar möjligheterna att samordna och utveckla nya produkter och erbjudanden till våra medlemmar, säger Motormännens vd Fredrik Daveby.

Motormännens Försäkringsförmedling AB är placerat i Hammarstrand, Jämtland och har 13 anställda. Bolaget erbjuder försäkringslösningar under varumärket M Försäkring. Försäkringsgivare är Gjensidige AS och leverantör av försäkringssystem är Nice AS.

– Samarbetet med Nice fortsätter även framöver i form av att vi valt att förlänga vårt samarbetsavtal för försäkringssystem med dem. Detta tillsammans med att vi har ett stort och välrenommerat nordisk försäkringsbolag i form av Gjensidige som försäkringsgivare gör att vi kan fortsätt öka andelen medlemmar som också väljer oss som sin försäkringsleverantör, avslutar Fredrik Daveby.

För mer information:

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se

Media

Media

Citat

Förvärvet är en del i vår strategiska plan att utveckla försäkringsverksamheten ytterligare. Med köpet ökar möjligheterna att samordna och utveckla nya produkter och erbjudanden till våra medlemmar.
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Samarbetet med Nice fortsätter även framöver i form av att vi valt att förlänga vårt samarbetsavtal för försäkringssystem med dem. Detta tillsammans med att vi har ett stort och välrenommerat nordisk försäkringsbolag i form av Gjensidige som försäkringsgivare gör att vi kan fortsätt öka andelen medlemmar som också väljer oss som sin försäkringsleverantör.
Fredrik Daveby vd på Motormännen