Motormännen välkomnar nytt löfte om satsning på E20

Nu har regeringen meddelat att E20 ska göras trafiksäker och bli helt mötesseparerad mellan Stockholm och Göteborg senast 2025. Detta är kanske den viktigaste enskilda trafiksäkerhetsfrågan i Sverige och med en bra lösning kommer många liv att sparas.

– Vi välkomnar regeringens löfte. Detta är en fråga som vi har jobbat aktivt med under många år. Att regeringen tagit till sig argumenten och nu satsar på E20 är positivt, men det här är bara början på en lång resa för att minska antalet döda trafikanter på E20, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

E20 är en av Sveriges absolut viktigaste vägar och binder samman Göteborg och Stockholm. Frågan om E20 har stötts och blötts, men en klar majoritet av politikerna i Västra Götaland har under en längre tid varit överens om att de är för en utbyggnad. Problemet har varit att man inte har kunnat enas om det ska vara 2+1-väg eller motorväg, dessutom har finansieringen inte har varit klar.

– Boende i regionen har under en lång tid väntat på det här beskedet. Nu hoppas vi att arbetet med att få E20 säkrare med mittsepareringar kommer igång så fort som möjligt och att vägen blir bra och säker, säger Ulla-Britt Hagström ordförande Motormännens lokalklubb Skaraborg.

Att det idag innebär uppenbar dödsfara att färdas på pulsådern mellan Stockholm och Göteborg är inte bra. Motormännens klubb i Skaraborg har länge kämpat för en utbyggnad av vägen. De har uppvaktat både riks- och regionpolitiker och nu har det givit resultat.

– Detta är en delseger i Motormännens trafiksäkerhetsarbete och vi är inte nöjda förrän vägen är ombyggd. Vi kommer att följa detta arbete med största intresse eftersom det är en riksangelägenhet. Nu hoppas vi också att regeringen ser behovet av satsningar på andra olycksdrabbade vägar som exempelvis E10 i Norrbotten, avslutar Maria Spetz.


För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se
08-690 38 53, 070-694 83 15

Ulla-Britt Hagström, ordförande Motormännens lokalklubb Skaraborg
070-555 39 43

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se

Media

Media

Citat

Vi välkomnar regeringens löfte. Detta är en fråga som vi har jobbat aktivt med under många år. Att regeringen tagit till sig argumenten och nu satsar på E20 är positivt, men det här är bara början på en lång resa för att minska antalet döda trafikanter på E20.
Maria Spetz vd på Motormännen
Boende i regionen har under en lång tid väntat på det här beskedet. Nu hoppas vi att arbetet med att få E20 säkrare med mittsepareringar kommer igång så fort som möjligt och att vägen blir bra och säker.
Ulla-Britt Hagström ordförande Motormännens lokalklubb Skaraborg
Detta är en delseger i Motormännens trafiksäkerhetsarbete och vi är inte nöjda förrän vägen är ombyggd. Vi kommer att följa detta arbete med största intresse eftersom det är en riksangelägenhet. Nu hoppas vi också att regeringen ser behovet av satsningar på andra olycksdrabbade vägar som exempelvis E10 i Norrbotten.
Maria Spetz vd på Motormännen