Ny VD för Motormännen Försäkring

Linda Nordvall (37) tillträder som VD för Motormännens Försäkringsförmedling AB, i dagligt tal M Försäkring, med placering vid försäkringskontoret i Hammarstrand i östra Jämtland.

Motormännens Försäkringsförmedling AB är dotterbolag i Motormännen-koncernen. Organisationen är Sveriges största sammanslutning för bilkonsumenter med närmare 120 000 medlemmar. Försäkringsförmedlingen startade så sent som hösten 2008 för att kunna erbjuda organisationens medlemmar förmånliga och skräddarsydda försäkringslösningar.

Tills nu har kontoret i Hammarstrand letts av Clemens Hällstrand som etablerat och utvecklat M Försäkring under drygt två år. Hällstrand har liksom Linda Nordvall tidigare erfarenheter av försäkringsbranschen genom anställning i Aktsam som, innan det köptes upp av Trygg Hansa, hade omfattande verksamhet i Hammarstrand. Parallellt med arbetet på Aktsam drev Linda Nordvall även ett bokföringsföretag. Närmast kommer Linda Nordvall från Handelsbanken där hon under sina tio år haft flera olika befattningar, nu senast som kontorschef.

– I Hammarstrand finns stor kunskap om försäkringsbranschen med rätt kompetens bland folk i aktiva åldrar. När det gäller rekrytering av specialister har vi inga problem med att ligga i glesbygd. Jag är övertygad om att det finns potential för en bra tillväxt för företaget och dess produkter, säger Linda Nordvall, ny vd för M Försäkring.

– Vi glada över att ha kunnat knyta Linda Nordvall till Motormännens Försäkringsförmedling AB. Hon har mycket god och relevant kompetens för uppdraget och dessutom är hon sedan födseln Hammarstrandsbo med förankring såväl i bygden som i det regionala näringslivet, säger Maria Spetz, koncernchef i Motormännen.

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se

Prenumerera

Dokument & länkar