Scandinavia Online startar samarbete med moveAround.com kring mobila Internettjänster

Scandinavia Online startar samarbete med moveAround.com kring mobila Internettjänster Scandinavia Online (SOL) har ingått ett samarbete med moveAround.com. Samarbetet innebär att moveAround.com utvecklar mobila tjänster åt SOL. SOL äger Passagen där bl.a. Resfeber, Netbonus, bid2day, Svenska CNN och över 20 andra e-handelsplatser och innehållsleverantörer ingår. Vi ska göra Scandinavia Onlines Internettjänster mobila, säger Pelle Svensson, vice VD på moveAround.com. De har utvecklat flera av Sveriges ledande e-handelsplatser och tillsammans ser vi nu möjligheten att göra deras tjänster åtkomliga via mobiltelefon och andra mobila terminaler. Samarbetet innebär att moveAround.com ska utveckla mobila tjänster baserade på SMS, WAP och annan mobil teknologi åt Scandinavia Online. Samarbetet betyder också att de båda företagen drar nytta av varandras kunskaper inom Internet och mobil kommunikation i syfte att påskynda utvecklingen av nya, användarvänliga tjänster. För att den mobila e-handeln ska ta fart måste utvecklingen av mobila tjänster utgå från ett användarperspektiv, säger Pelle Svensson. Utvecklingen har idag ett alltför starkt teknikfokus. Istället bör man fokusera på vilken konkret nytta användaren har av tjänsten. Samarbetet med moveAround.com ger oss tillgång till värdefull kunskap inom mobila tjänster som kommer att hjälpa oss att utveckla våra affärer, säger Ingvar Siverling, Affärsutvecklare-Nya media på Scandinavia Online. Första resultatet av samarbetet är wap.Resfeber.se, som ägs av Scandinavian Online. Resfeber erbjuder WAP-tjänster och är öppen för alla. Tjänsten omfattar reseguide, väderinformation, valutaberäkning och tidtabell för Arlandabanan. Vidare kan WAP-användaren söka efter lägsta flygpriser och göra bokningar direkt via mobiltelefonen. Om moveAround.com moveAround.com skräddarsyr lösningar för mobil information - bland annat med hjälp av SMS och WAP. Företaget är inte knutet till någon speciell operatör eller terminaltillverkare utan skapar lösningar för det nät eller den teknologi kunden har tillgång till. moveAround.com har kontor i Karlskrona, Göteborg, Malmö och Stockholm. Antalet anställda är idag 40 personer. Företaget beräknar öka personalstyrkan till över 200 personer i slutet av år 2000 och expandera till drygt 500 anställda i slutet av år 2001. För mer information se även: http://www.movearound.com. För ytterligare information Pelle Svensson, vice VD moveAround.com AB, Tel: 08-50 70 26 00, Mobil: 0708-17 88 28 E-post: pelle.svensson@movearound.com Scandinavia Online AB, Ingvar Siverling, Affärsutvecklare-Nya media, tel.08 587 810 00 E-post; ingvar.siverling@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar