Ett intensivt utvecklingsår för MQ-koncernen

MQ-koncernen har haft ett intensivt utvecklingsår. Resultatet har inte utvecklats på det sätt vi önskat, vilket beror på den svaga utvecklingen av bruttomarginalen. Samtidigt har vi tagit flera viktiga steg i rätt riktning för att utveckla bolaget. Ett nytt butikskoncept för MQ-butikerna har utvecklats. Omställningen till en mer digital framtid har intensifierats. Modekedjan Joy har förvärvats och nedläggningen av den norska verksamheten har inletts. Stora viktiga beslut som bygger koncernen inför framtiden.

Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj 2016.


Fjärde kvartalet (juni 2016-augusti 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 487 MSEK (421), en ökning med 15,8 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 0,7 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 1,6 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 49,9 procent (53,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (47), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 procent (11,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (36), vilket motsvarar 0,76 SEK (1,02) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 40 MSEK (22).

Helåret (september 2015-augusti 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 681 MSEK (1 557), en ökning med 8,0 procent. Den jämförbara försäljningen ökade med 1,7 procent (marknadens jämförbara butiker ökade med 1,9 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 54,0 procent (55,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (158), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 procent (10,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 95 MSEK (120), vilket motsvarar 2,70 SEK (3,42) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 95 MSEK (137).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 SEK (1,75 SEK) per aktie, vilket motsvarar 65 procent av årets resultat efter skatt.

Händelser under fjärde kvartalet

 • Avvecklingen av den norska verksamheten har påbörjats och butiken i Drammen stängde den 20 augusti.
 • På MQ Shop Online lanserades under fjärde kvartalet ytterligare varumärken såsom Beck Söndergaard, Lexington och Minimum.
 • Pernilla Siewerts har anställts som HR-chef för koncernen.
 • MQ-butiken i Sundsvall city har ometablerats och nyöppnats på nytt bättre läge.

Händelser efter rapportperiodens slut 

 • MQ har blivit nominerad till årets inredningskoncept av Habit Modegalan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 177 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Dokument & länkar