Felaktig marknadsdata från HUI i MQs bokslutskommuniké

MQ hänvisade i sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015/2016 till uppgifter om den svenska detaljhandelsmarknadens utveckling för kläder från Handelns Utredningsinstitut, HUI Research.

MQ har nu informerats av HUI om att de marknadsdata som HUI lämnat till MQ inte var korrekta.

Korrigerade och korrekta ackumulerade siffror (tidigare felaktigt angivna siffror inom parentes) för de aktuella perioderna, ska enligt HUI vara:

Kvartalet, juni - augusti 2016                           +0,9% (-1,6%) 

Helåret, september 2015 - augusti 2016         +2,6% (+1,9%)

HUI har till MQ beklagat att de lämnat inkorrekt underlag rörande marknaden inför bokslutskommunikén. 

Inga förändringar har skett vad gäller MQs rapporterade utfall, varken för det fjärde kvartalet eller för helåret, då MQs egna siffror i den finansiella rapporten är korrekta. 

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedjaGenom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 177 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se.

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se