MQ går starkt och Joy levererar enligt plan

MQ redovisar ett starkt resultat rensat för engångskostnader i samband med utträdet ur Norge. Samtidigt levererar Joy ett resultat i linje med plan. MQ-koncernen tar marknadsandelar och arbetet med att ompositionera bolaget till en framstående omniaktör på den svenska marknaden fortsätter i högt tempo. Rensat för engångskostnader levererar koncernen ett rörelseresultat om 20 MSEK (16) i kvartalet.

Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj 2016.

Andra kvartalet (december 2016-februari 2017)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 496 MSEK (433), en ökning med 14,6 procent. Den jämförbara försäljningen ökade med 0,5 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med -2,4 procent enligt HUI).
  •  Bruttomarginalen uppgick till 51,0 procent (47,6).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (16), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,8 procent (3,6). Rörelseresultatet exklusive engångskostnader uppgick till 20 MSEK (16), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,9 procent (3,6).
  •  Periodens resultat uppgick till 10 MSEK (12), vilket motsvarar 0,29 SEK (0,34) per aktie efter utspädning.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 71 MSEK (45).

Första halvåret (september 2016-februari 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 930 MSEK (815), en ökning med 14,0 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med -2,3 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med -2,2 procent enligt HUI).
  • Bruttomarginalen uppgick till 56,6 procent (53,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (57), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 procent (7,0). Rörelseresultatet exklusive engångskostnader uppgick till 61 MSEK (57), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (7,0).
  • Periodens resultat uppgick till 42 MSEK (44), vilket motsvarar 1,21 SEK (1,25) per aktie efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 61 MSEK (46).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl, VD och Koncernchef: 031-3888010
Tony Siberg, vVD och CFO: 031-3888401
MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 175 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se