MQ Holding AB - Delårsrapport

MQ fortsätter att ta marknadsandelar

Andra kvartalet (december 2011-februari 2012)

 • Nettoomsättningen uppgick till 422 MSEK (414), en ökning med 1,9 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,3 procent (marknaden minskade med 2,6 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,6 procent (48,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (15), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,6 procent (3,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (5), vilket motsvarar 0,16 SEK (0,13) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12 MSEK (46).

Första halvåret (september 2011-februari 2012)

 • Nettoomsättningen uppgick till 802 MSEK (782), en ökning med 2,6 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,2 procent (marknaden minskade med 5,4 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 55,2 procent (56,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (69), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,6 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (42), vilket motsvarar 0,97 SEK (1,21) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 46 MSEK (69).

Händelser under andra kvartalet

 • Under perioden lanserades totalt fem nya varumärken, tre för Dam; Dobber, Just Female och Won Hundred samt två för Herr; Cottonfield och Mouli.
 • Två nya styrelseledamöter utsågs i samband med årsstämman i januari, Bengt Jaller och Christina Ståhl

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Gärdsell VD: 031-38 88 010

Tony Siberg, vVD och CFO: 031-38 88 401

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 115 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se.

 

 

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Dokument & länkar