Resultat i linje med föregående år, rensat för engångsposter

MQ-koncernens resultat för det tredje kvartalet är, exklusive engångsposter, i linje med föregående år trots en fortsatt utmanande marknad med högt kampanjtryck. Försäljningen minskar i kvartalet, men kompenseras resultatmässigt av en ökad bruttomarginal och mycket god kostnadskontroll. Under våren har ett omställningsprogram lanserats med såväl intäkts- som effektiviseringsfokus, för att ytterligare öka tempot i förändringsarbetet.

Tredje kvartalet (mars 2018-maj 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 413 MSEK (424), en minskning med 2,6 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 4,3 procent (marknadens jämförbara butiker ökade med 1,4 procent enligt HUI).
  •  Bruttomarginalen uppgick till 62,8 procent (61,6). 
  •  Rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (36), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 procent (8,4). Rörelseresultatet exklusive engångsposter är i linje med föregående år.
  •  Periodens resultat uppgick till 21 MSEK (27), vilket motsvarar 0,59 SEK (0,77) per aktie efter utspädning.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 MSEK (4).  

Niomånadersperioden (september 2017-maj 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1 290 MSEK (1 354), en minskning med 4,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,0 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,1 procent enligt HUI).
  •  Bruttomarginalen uppgick till 58,3 procent (58,2). 
  •  Rörelseresultatet uppgick till 59 MSEK (91), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 procent (6,7).  
  •  Periodens resultat uppgick till 44 MSEK (69), vilket motsvarar 1,26 SEK (1,98) per aktie efter utspädning.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47 MSEK (65).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 174 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

Taggar:

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Media

Media