Valberedningens förslag till styrelse mm

MQ Holding ABs valberedning föreslår att årsstämman 2018 beslutar om omval av Claes-Göran Sylvén, som även föreslås bli omvald som styrelsens ordförande, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson, Anna Engebretsen och Bengt Jaller som även föreslås bli omvald som vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 680 000 kronor, varav 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå 25 000 kronor och 35 000 kr till ersättningsutskottets ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding motsvarande som lägst ett styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2019 på motsvarande sätt som inför årsstämman 2018. Detta innebär att styrelsens ordförande skall kontakta de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 april 2018 och uppmana dem att utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot skall den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen tillfrågas, osv. Valberedningen utgörs av dessa fyra ledamöter tillsammans med styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningen skall utse ordförande inom sig.

MQ Holding ABs valberedning består av Gustav Lindner (valberedningens ordförande), utsedd av Investment AB Öresund, Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Per Wall, utsedd av Jaller Klädcenter AB, Lisen Skarborg Oliw, utsedd av Anna Engebretsen samt Claes-Göran Sylvén, styrelsens ordförande.  

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl 09.00 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Gustav Lindner, Valberedningens ordförande, telefon 0734-39 33 04
Christine Abrahamsson, IR-chef, telefon 0720-78 00 58 


MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 177 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se
www.mq.se

Taggar:

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se