Mr Green ändrar datum för årsstämman och lägger fram förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv. Mr Greens starka varumärke, breda europanärvaro och fokus på Green Gaming gör bolaget väl positionerat för att ta en aktiv roll i en konsolidering av industrin.

Under 2016 presenterade Mr Green sin nya affärsstrategi och har sedan dess haft en stark organisk tillväxt. Mr Green är idag verksamt på 13 marknader och fokuserar på fortsatt tillväxt på lokalt reglerade marknader. Den senast tillagda marknaden är Danmark där Mr Green i februari annonserade förvärvet av onlinespelbolaget Dansk Underholdning.

”Bolaget har med sin turnaround under hösten visat att Mr Green har såväl attraktiva produkter som funktioner, kompetenser och en väl fungerande organisation på plats för att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv”, säger Per Norman, VD för Mr Green & Co AB. ”Den allra största styrkan hos Mr Green är det starka, globalt gångbara varumärket. Mr Green har också en väl fungerande bolagsstyrningsstruktur inklusive processer för att hantera kraven på lokalt reglerade spelmarknader. Bolagets prioritet på verktyg och tekniska lösningar för Green Gaming är ytterligare viktiga konkurrensfördelar. Styrelsen och ledningen bedömer att Mr Green har goda förutsättningar att bli en framgångsrik global spelare.”

Mr Greens nya affärsstrategi togs fram efter att bolaget blivit klar med sin nya, egenutvecklade teknikplattform. Den nya affärsstrategin har som mål att öka spelintäkterna och förbättra den operationella effektiviteten. De fem hörnstenarna i strategin är: varumärke, spelupplevelse, produktutbud, geografisk expansion och Green Gaming (ansvarsfullt spelande). Som ett led i strategin har produktutbudet hittills förstärkts med en sportbok, nytt livekasino och turneringar vilket har lett till bolagets starka tillväxt.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Den sammanlagda ökningen av aktier ska inte överstiga sju miljoner aktier. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till svenska och internationella institutionella investerare.

”Styrelsen och ledningen bedömer det som strategiskt viktigt för bolaget att öka ägarspridningen”, säger Per Norman. ”Mr Green har idag få institutionella ägare och skulle gärna välkomna fler i ägarkretsen.”

Det fullständiga förslaget till bemyndigandet återfinns i kallelsen till årsstämman.

Mr Greens årsstämma 2017 äger rum tisdag 16 maj kl 17.00 i GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Tidigare aviserat datum för årsstämman 2017 var måndag 24 april kl 17.00 i Stockholm. Aktieägare som anmält sig till den 24 april måste anmäla sig på nytt till årsstämman den 16 maj.

Rapport för perioden januari-mars presenteras fredag 28 april kl 08.00.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91
per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, kommunikations- och IR-chef Mr Green & Co AB, tel 0730 24 48 72
ase.lindskog@mrg.se

Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2017 kl. 19.00.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Taggar:

Om oss

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov, BingoSlottet och 11.lv. Koncernen omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i Italien, Lettland, Malta och Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com.