MSC säljer webbaserat prognosverktyg till ESAB

MSC säljer webbaserat prognosverktyg till ESAB ESAB-koncernen, världens ledande leverantör av svetsutrustning, har idag tecknat avtal med MSC om att licensiera ForeCast - ett webbaserat system för prognos-hantering och produktionsplanering. Vi genomförde en marknadsundersökning och fann att ForeCast är det enda system som är byggt med Internetteknik från grunden och som dessutom utgår ifrån marknadsavdelningens arbetssätt, säger Jonas Lundholm, controller på ESAB. ESAB är den andra stora företagsgruppen i Sverige som tar ForeCast i drift *). Genom att det är enkelt att kombinera ForeCast med befintliga affärssystem från t ex. SAP, Intentia, och IFS ser vi en mycket ljus framtid för produkten, säger Bengt Bössfall, produktansvarig för ForeCast inom MSC. Under 1999 förstärkte MSC sitt kunnande inom Internet samt mobilt Internet och den positiva utvecklingen inom ForeCast är ett av resultaten av denna satsning. MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Vi marknadsför även informationssystemet Akutliggaren samt produkterna SQLMover, Faxination och ForeCast. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1998 uppgick till 100 mkr. Under 1999 var tillväxten fortsatt god och resultatet positivt. För närvarande har MSC drygt 130 anställda och andelen kvinnor är 26 procent. *) Under 1999 införde Alcro Beckersgruppen Forecast. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD MSC på telefon 08-446 55 00 eller Peder Holst, konsultchef MSC, på telefon 08-14 21 00. Se även www.msc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar