Nationella riktlinjer – ingen enkel nöt att knäcka för svenska landsting

En hel del har hänt, men mycket återstår. Så kan man sammanfatta diskussionen från torsdagens seminarium där landstingens arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar debatterades.

Reumatikerförbundet och hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade tillsammans med Dagens Medicin seminariet ”Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer”. I fokus för debatten stod de för ett år sedan publicerade nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, och hur långt de svenska landstingen kommit i arbetet med att implementera dem på området inflammatoriska ryggsjukdomar.

Mike Nally, vd för MSD Sverige, presenterade en kartläggning som visade att samtliga landsting visserligen tar riktlinjerna på allvar och arbetar med att implementera dem, men att väldigt få landsting kan uppge hur lång tid det kommer att ta.

– Det kanske mest förvånande resultatet med kartläggningen är de skillnader som uppvisas mellan politiker och verksamhetsföreträdare. Man verkar inte vara helt samstämda med hur man ligger till med implementeringen av riktlinjerna och vilka konsekvenser de har för patienter och vårdpersonal, sade Mike Nally.

Socialstyrelsens generaldirektör, Lars Erik Holm, menade dock att det måste finnas en förståelse för att det tar tid.

– Man måste ha en insikt i att det tar tid för sådana här riktlinjer framtagna på nationell nivå att nå ut hela vägen till vårdens vardagliga verksamhet, sade Lars-Erik Holm och tillade:

– Att ta fram och börja arbeta med riktlinjerna är egentligen bara halva jobbet. Det är ju i uppföljningen, när vi tittar på hur landstingen faktisk inför detta som vi ser om det också händer något. En viktig del i uppföljning är de öppna jämförelserna men det ska även finnas verktyg för jämförelser i riktlinjerna själva, så att verksamheterna kan se hur de ligger till.

De landstingspolitiker som deltog i debatten underströk att man nu arbetar aktivt med att implementera riktlinjerna.

– Arbetet med riktlinjerna är en resa som vi har påbörjat. Det är något som vi tar på stort allvar och de ska implementeras. Vi har tagit ett beslut i regionstyrelsen och pengar har avsatts för detta, sade Helén Eliasson (S), regionråd i Västra Götalandsregionen.

Riktlinjernas syfte var något som debatterades och Lars-Erik Holm menade att det eventuellt kan finnas ett missförstånd om vad de faktiskt är till för, något han fick medhåll av från Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne.

– Socialstyrelsens riktlinjer är ju inga vårdprogram. De måste konverteras till den praktiska verklighet som vården lever under på det lokala planet, sade han.

Reumatikerförbundets ordförande pekade på att det inte är riktlinjerna som sådana som är problemet, utan att kunskapen om dem fortfarande är så låg.

– I dag är det inte vården i sig som är problemet, utan vägen dit. Det tar fortfarande 5 till 8 år att få diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom. Det räcker inte med att riktlinjerna implementeras hos specialisterna. Kunskap och kompetens måste sprida sig till primärvården, tillgången till MR-undersökningar måste bli bättre och framförallt patienternas kunskap måste stärkas. Det finns ingen som tar ett övergripande paraplyansvar för helheten, sade Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande.

Just patientens kunskap och inflytande var även en punkt som diskuterades flitigt på seminariet.

– Ökat patientinflytande är definitivt viktigt. Patientpåverkan innebär snabba hävstänger i förändringsarbetet. Men det är också delvis en maktfråga. Ökad patientmakt innebär minskad makt för professionen, och det kan vara en svår omställning, sade Mats Eriksson (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och regionråd i Region Halland.

För mer information, kontakta:

Kristin Staf
Business Manager, MSD
Tel: +46 70 355 08 26
E-post: kristin.staf@merck.com

Kristina Söderlund
Strateg samhällsfrågor, Reumatikerförbundet
Tel: +46 73 368 11 26
E-post: kristina.soderlund@reumatikerforbundet.org

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser, samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från behovet av tidig diagnos, kortare vårdköer och tillgång till rehabilitering till att skapa en arbetsmarknad som passar för personer med rörelseorganens sjukdomar.

Genom Reumatikerfonden finansierar vi forskning i syfte att lösa reumatismens gåta.

Läs mer på www.reumatikerforbundet.org

Prenumerera

Dokument & länkar