Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoderStor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst. Nästan hälften av kvinnorna i studien valde en annan metod än den de hade tänkt välja innan de fick rådgivning.

Syftet med studien var att undersöka vilken effekt strukturerad rådgivning har på kvinnors val av preventivmedel. Idag är det vanligt med bristande följsamhet hos unga kvinnor. Många glömmer exempelvis att ta sitt p-piller eller slutar på grund av att de inte är nöjda med metoden. Det leder till många oplanerade graviditeter vilket också avspeglas i antalet aborter. Strukturerad rådgivning kan förhoppningsvis hjälpa varje kvinna att hitta en metod som passar hennes individuella behov.

Studien visar att rådgivning kring de kombinerade, hormonella preventivmedlen p-piller, p- plåster och p-ring ledde till att nästan hälften av kvinnorna efter rådgivningen valde andra alternativ än de preventivmedel de ursprungligen hade planerat att välja. Av de kvinnor som inte kunde bestämma sig för vilken preventivmetod de ville satsa på innan rådgivningen fattade 92 procent ett beslut efter rådgivningen.

CHOICE genomfördes i 11 länder, däribland Sverige. Totalt deltog drygt 1 900 svenska kvinnor i studien och resultaten från Sverige gick i linje med det totala resultatet i studien.

– Resultatet visar att vårdgivare behöver ta en aktiv roll vid rådgivningstillfället och inte enbart svara på frågor. Det ökar chansen att kvinnan får ett preventivmedel som passar hennes livsstil och därmed ökar följsamheten och skyddet mot oönskad graviditet. Rådgivningen var mycket uppskattad av kvinnorna, säger Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och medlem av den svenska och internationella styrkommittén för CHOICE.

Om CHOICE-studien I den ett år långa CHOICE-studien ingick 18 787 kvinnor från 11 europeiska länder i åldern 15- 40 år. Syftet var att undersöka hur kvinnornas inställning till och val av kombinerade hormonella preventivmedel skilde sig före och efter rådgivning från barnmorskor/läkare. Deltagare som var intresserade av kombinerat hormonellt preventivmedel fick tala om vilken metod de föredrog. Sedan fick de strukturerad och balanserad rådgivning om de tre preventivmetoderna p-piller (dagligen), p-plåster (en gång per vecka) och p-ring (en gång per månad). Barnmorskorna/läkarna fick ett informationsblad att använda som vägledning när de informerade om de tre olika p-metoderna. Om det upptäcktes att en alternativ form av preventivmedel var mer lämplig för en kvinna, så användes inte informationsbladet, men kvinnorna var kvar i studien.

CHOICE-studien visade att bland kvinnor som fick rådgivning (n=18 787) valde 47 procent en annan preventivmetod än den som de tänkt välja före rådgivningen. En av fyra kvinnor som planerade att använda p-piller valde en annan metod. Totalt ökade andelen som valde p- plåster som preventivmedelsmetod från 5 till 8 procent efter rådgivningen och andelen kvinnor som valde p-ringen fyrdubblades från 8 till 30 procent. En liten procentuell minskning sågs i andelen kvinnor som valde p-piller före rådgivningen jämfört med efter (52 procent jämfört med 51 procent). Av de kvinnor som hade svårt att bestämma sig innan rådgivningen bestämde sig 92 procent för en preventivmetod efter rådgivningen.

I studien ingick 18 787 deltagare från Österrike, (n=1 954), Belgien (n=1 801), Tjeckien och Slovakien (n=1 954), Israel (n=1 802), Nederländerna (n=727), Polen (n=1 836), Ryssland (n=1 749), Sverige (n=1 944), Schweiz (n=2 629), och Ukraina (n=1 867).

Studien, som är finansierad och initierad av MSD, publicerades i European Journal of Contraception and Reproductive Care. Dessa data presenterades på 59th Annual Clinical Meeting (ACM) of the American Colleague of Obstetricians and Gynecologists, Washington, DC, den 30 april-4 maj 2011.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Lindahl Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Mobil: 070-355 08 98 E-post: cecilia.lindahl@merck.com

Kristina Gemzell-Danielsson Professor och överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Medlem av svenska och internationella styrkommittén för CHOICE Mobil: 070-910 78 21

Mia Lindeberg Vetenskaplig rådgivare, MSD Mobil: 070-466 32 53 E-post: mia.lindeberg@merck.comMSD

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Bitzer J, Gemzell-Danielsson K, Roumen F, Marintcheva-Petrova M et al. The CHOICE study: effect of counseling on the selection of combined hormonal contraceptive methods in 11 countries Eur J Contracept Reprod Health Care. 2012; 17:65-78.
Länk till artikeln: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13625187.2011.637586

Oddens BJ, Arnolds HT, Van Maris MG, Van Lunsen HW. The dynamics of oral contraceptive use in The Netherlands 1990-1993. Adv Contracept. 1994;10:167-74.

Rosenberg MJ, Waugh MS, Burnhill MS. Compliance, counseling and satisfaction with oral contraceptives: a prospective evaluation. Fam Plann Perspect. 1998;30:89-92,104.

2Pressmeddelande

Taggar:

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.