Nya färger på övergångställen ska underlätta i Stockholmstrafiken

Med start 1 april kommer samtliga övergångsställen i Stockholm City att målas om från vit till rosa färg. Detta med anledning av att övergångsställen har en så avgörande betydelse för säkerheten att de måste lyftas fram extra tydligt, samt att en majoritet av invånarna tycker att staden är för färglös och att det ibland är svårt att se övergångsställena. Uppdraget att genomföra detta har gått till kunskapssajten - Allt Om Målning.

Det har länge varit känt att det ökande visuella informationsbruset i samhället gör oss allt sämre på att ta till oss väsentlig information. Var övergångsställen är placerade är helt avgörande för trafiksäkerheten i en stad och därför krävs bättre synlighet för dessa. Tanken var först att de skulle målas orangea, men den färgen signalerar även ombyggnation, varför rosa istället valdes som färg. Dess ovanlighet stärker även synlighet och signalvärde ytterligare.

Under hösten 2014 genomfördes en undersökning om Stockholm citys uppsyn bland Stockholms invånare, som visar att 7 av 10 tycker att staden är för färglös och tråkig och mer än häften tycker att det är svårt att se övergångsställena. I samma undersökning fick deltagarna, utifrån olika alternativ, möjlighet att rösta fram vilka förändringar de skulle välja att göra i staden för att ge staden ett mer upplyftande utseende gentemot besökare och turister. Majoriteten tyckte att ny färg på övergångsställena i Stockholm City skulle göra stor skillnad. Detta bidrog ytterligare till beslutet att ändra kulören från vit till rosa.

Som ett resultat av fokuseringen på trafiksäkerhet och stockholmarnas uppfattning i frågan kommer samtliga övergångsställen i Stockholm City målas om under april 2015. Uppdraget har getts till kunskapssajten Allt Om Målning, som branschorganisationen Sveff, Sveriges Färgfabrikanters Förening, ligger bakom.

 - Vi känner oss oerhört hedrade att få det här uppdraget och menar att det kommer göra vår stad både säkrare och mer färgglad för oss stockholmare men även för turisterna som besöker vår huvudstad, säger Olof Holmer, VD för Sveff.

Under hösten kommer samma undersökning att genomföras i Göteborg och Malmö för att se hur invånarna där ser på respektive stad, samt avgöra om det är aktuellt med liknande förändringar även där.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Holmer, VD Sveff, telefon: 070-950 70 19, e-mail olof.holmer@ktf.se
Teresia Varaona Precht, presskontakt MSL Group, telefon: 070-582 25 93, e-mail: teresia.varaona@mslgroup.com  

Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige. Den svenska färgbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95 %. Organisationen har ca 55 medlemsföretag, med en total omsättning på cirka 5 miljarder per år. Sveff driver även sajten Alltommalning.se, med information om målning gentemot konsumenter och fastighetsbranschen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar