Ny undersökning genomförd av QuickSearch visar: Äldre lika aktiva framför datorn som unga

[REMOVED GRAPHICS] Ny undersökning genomförd av QuickSearch visar: Äldre lika aktiva framför datorn som unga Undersökningsföretaget QuickSearch har nyligen genomfört en undersökning på Internetportalen MSN. Resultatet visar att personer över 55 år är lika aktiva som ungdomar under 18 år gällande användandet av kommunikationsverktyget MSN Messenger. Resultatet av användandet skiljer sig dock i de olika åldersgrupperna. Ungdomar hittar nya vänner och etablerar nya relationer medan äldre återknyter förlorad/dålig kontakt med vänner och familj. 3016 datoranvändare, hälften kvinnor och hälften män, har i en nyligen genomförd undersökning av undersökningsföretaget QuickSearch svarat på frågor om mediaanvändning, kommunikationsbeteende och användande av kommunikationsverktyget MSN Messenger. Av de tillfrågade svarar hela 79 procent att de använder MSN Messenger flera gånger eller någon gång om dagen. Åldern inte avgörande 72 procent av dem som är över 55 år svarar att de använder MSN Messenger flera gånger/någon gång om dagen. De äldre skiljer sig därmed inte mycket från ungdomar under 18 år där 88 procent angett samma svar. Ungdomar spenderar dock längre tid med MSN Messenger och det är inte ovanligt (30 procent) att de spenderar mer än 12 timmar varje vecka åt att kommunicera med vänner och familj. I åldersgruppen över 55 använder mer än hälften kommunikationsverktyget 1 till 3 timmar i veckan. De yngre användarna uppskattar att man kan kommunicera med flera samtidigt, något som andra kommunikationsverktyg inte tillåter och de äldre värdesätter att man får snabbare svar än via mail. Nya kommunikationssätt stärker och skapar nya relationer Resultatet från undersökningen visar att snabbmeddelandetjänsten lett till att användarna fått nya vänner och bättre kontakt med nära och kära. - Undersökningsresultatet stämmer väl överens med den forskning som Centrum för Human IT vid Karlstads Universitet bedriver. Vad vi har sett är att instant messaging och SMS är de kommunikationsverktyg som växer mest. Jag tror också att de äldre användarna är mer aktiva än vad vi hittills kunnat redovisa, säger Robert Burnett, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads Universitet. 39 procent av de tillfrågade under 18 år har via MSN Messenger hittat nya vänner och 19 procent har lagt grunden för en ny kärlek. Äldre fokuserar i högre utsträckning (21 procent) på att återknyta förlorad/dålig kontakt med vänner och familj. För illustration, kompletterande undersökningsstatistik och fakta om MSN Messenger, besök MSN:s pressrum: http://www.advantage.msn.se För ytterligare information om undersökningsresultatet, kontakta: Patrik Talamo, Marknad & Kommunikation MSN, 070-452 56 88, patrikt@microsoft.com Robert Burnet, professor, Centrum för HumanIT vid Karlstads Universitet, 054- 054-700 10 00 Johan Laudon, QuickSearch, 0707-43 77 83, johan.laudon@quicksearch.se MSN är den mest använda internettjänsten i Sverige med drygt 4,4 miljoner unika besökare (webbläsare) i augusti enligt TNS Gallups trafikmätningsprodukt Red Measure. Bland de mest populära tjänsterna på MSN finns MSN Messenger, en meddelandetjänst som kan kopplas till valfritt e-mailkonto, Webbgrupper, ett lättanvänt verktyg för att bygga egna interaktiva webbplatser samt e-posttjänsten MSN Hotmail. MSN är en förkortning av Microsoft Network och är ett affärsområde inom Microsoft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031125BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031125BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

MSNs portal har ett brett innehåll, verktyg för personliga inställningar och flera tjänster för att användarna ska få ut så mycket som möjligt av Internet. MSN är en förkortning av Microsoft Network och är ett affärsområde inom Microsoft.

Dokument & länkar