Pressinbjudan: Välkommen till lanseringen av boken Marknadsorientering

Nu går Sveriges 31 ledande och internationellt välrenommerade företagsekonomiska forskare samman för att i gemensam bok avslöja förhärskade vanföreställningar om vad en marknad är och hur den fungerar. Boken, som heter Marknadsorientering – myter och möjligheter, lanseras i form av ett seminarium den 11 september kl 15.00–16.30, Bankettsalen hos IVA i Stockholm.

På seminariet presenterar Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC) och Liber bokens redaktör Lars-Gunnar Mattsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och några av författarna bland annat Daniel Kindström, ek dr Lindköpings Universitet, Alexandra Waluszewski, professor Uppsala Universitet och Magnus Söderlund, professor, Handelshögskolan i Stockholm i ett samtal om boken, dess budskap och konsekvenser för företag och beslutsfattare. Mer information om författarna finns på www.mtcstiftelsen.se

– Hur svenskt näringsliv ska kunna ta vara på möjligheter och hantera hot i den föränderliga marknaden är oerhört viktiga frågor för företagare, politiker, myndigheter, marknadsförare och samhället i stort. Ett väsentligt problem är till exempel att analyser och åtgärder baseras på äldre myter och vanföreställningar om hur marknader fungerar. Denna bok vill belysa, öka kunskaperna och skapa debatt om dessa frågor, säger redaktör och medförfattare Lars-Gunnar Mattsson.

Anmälan till seminariet sker hos Marie Wahlström, Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
E-post: marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se
Tel: 08-586 175 24

Fakta om boken:
Titel: Marknadsorientering – myter och möjligheter
ISBN: 978-91-47–08892-8
Rek internetpris: 300 kronor

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar