Datum för MTGs kapitalmarknadsdag 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.), kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag tisdagen den 2 december 2014. Dagen hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer att erbjuda en heldag med presentationer från MTGs ledningsgrupp. Inbjudan samt uppgifter kring registrering och ett detaljerat schema för dagen kommer att distribueras senare.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytiker
Tel:                               +46 (0) 73699 27 14
E-post:                         investor.relations@mtg.se

Media
Tel:                              +46 (0) 73699 27 09
E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2014 klockan 09.00 CET.

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar