MTG: EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 370.000 nya C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 11 maj 2009.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kr per aktie. Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. MTG äger nu totalt 850.000 C-aktier, efter en tidigare emission och återköp av 480.000 C-aktier den 28 augusti 2008 i enlighet med riktlinjerna för det incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma 2008. ***

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar