MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 13.333 nya B-aktier har utfärdats till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2005 års incitamentprogram under september månad. Det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 15.091.426 och det totala antalet B-aktier har ökat från 50.785.616 till 50.798.949 under september månad. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 65.890.375.

Därutöver äger koncernen 480.000 nyligen utfärdade MTG C-aktier, vilket innebär att det totala antalet utfärdade aktier uppgår till 66.370.375. C-aktierna har utfärdats i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årstämman den 14 maj 2008. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Det totala antalet rösträtter i MTG har ökat från 201.699.876 till 202.193.209 till följd av de nya utfärdade aktierna. MTGs aktiekapital uppgår nu till 331.851.875 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt.


***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker
Matthew Hooper / Oscar Hyléen
Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor
Bert Willborg
Tel: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar