MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att MTGs totala antalet utfärdade aktier har ökat till 66.740.375 efter att MTG den 18 juni 2009 utfärdade och återköpte 370.000 C-aktier. Det totala antalet A-aktier minskade till 15.001.201 från 15.091.426 i juni efter att 90.225 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet B-aktier ökade till 50.889.174 från 50.798.949. Efter att nya C-aktier har utfärdats och återköpts i juni innehar MTG totalt 850.000 C-aktier. Det totala aktiekapitalet har därmed ökat till 333.701.875 kronor.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Utfärdandet av C-aktier och omvandlingen av A-aktier till B-aktier har därför minskat det totala antalet rösträtter till 201.751.184 från 202.193.209. Det totala antalet rösträtter exklusive de aktier som ägs av MTG uppgår till 200.901.184. ***

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar