MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet MTG A-aktier under augusti månad har minskat från 15.545.621 till 15.241.668 efter den tidigare offentliggjorda omklassificeringen av totalt 303.953 MTG A-aktier till MTG B-aktier. Det totala antalet MTG B-aktier har ökat från 51.525.919 till 51.829.872. Det totala antalet utfärdade och utestående MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 67.071.540. På grund av omklassificeringen har det totala antalet rösträtter i MTG minskat från 206.982.129 till 204.246.552. MTGs aktiekapital är oförändrat och uppgår till 335.357.700 kronor.

***


För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG
tel +46 (0) 8 562 000 50

Bert Willborg, Press
tel +44 (0) 7912280850

Matthew Hooper, Investor Relations
tel +44 (0) 20 7321 5010


MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar