TV-Shop expanderar i öst- och centraleuropa

TV-SHOP EXPANDERAR I öST- OCH CENTRALEUROPA TV-Shop, Europas största företag inom "electronic retailing", har genom nya avtal med ledande tv-kanaler ökat antalet europeiska hushåll som nås med 5,5 miljoner till totalt 118 miljoner. Långsiktiga avtal har slutits i Polen, Tjeckien och Slovakien. Avtalen som ytterligare förstärker TV-Shops starka ställning i Europa är av strategisk betydelse eftersom de sluts med ledande och attraktiva tv- företag i respektive land. - Alla avtalen är mycket betydelsefulla för TV-Shop eftersom de involverar ledande nationella tv-kanaler, vilket ytterligare stärker vår position på denna växande framtidsmarknad, säger Jörgen Hansen, chef för affärsutvecklingen inom TV-Shop. I Tjeckien har TV-Shop slutit ett treårigt avtal med den ledande nationella tv-kanalen NOVA. NOVA är den dominerande kanalen i landet med en marknadsandel på 60 procent. Detta gör kanalen mycket attraktiv för företag inom "electronic retailing". I Slovakien har TV-Shop slutit ett avtal med den ledande kommersiella tv- stationen Markiza. Det nya samarbetet är ett naturligt steg i utvecklingen av företaget. Sedan TV-Shop etablerades i Slovakien för ett år sedan har företaget endast funnits i den statligt ägda kanalen STV1. överenskommelsen gäller till och med 31 december år 2000. I Polen har TV-Shop slutit ett långsiktigt avtal med det nationella tv- företaget POLSAT. överenskommelsen är indelad i tre olika delar; Polsat 1, Polsat 2 och ODRA, som är ett regionalt nätverk med elva olika tv- kanaler. Polsat 1 är den största privata nationella tv-stationen och har idag en marknadsandel på 35 procent. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Prenumerera

Dokument & länkar