Analysguiden:  Brasiliansk order ett lyft

Första kvartalet 2018 blev svagt med en förlust på 6 miljoner kronor. Med några större order, varav framförallt en i Brasilien gör att orderboken nu har ökat till 160 miljoner kronor. Vi kommer fram till ett motiverat aktievärde om 0,71 kronor i vårt Bas-scenario. 

Multidocker uvecklar och säljer effektiva logistik-lösningar på den globala marknaden. Viktiga kunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Utbudet består av sju modeller med ekoprofil som anpassas efter köparens behov. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar, vilket ger trygghet åt köparen.

Bolaget har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu även mot mindre maskiner, vilket ökar affärspotentialen. Efterfrågan på maskiner i lasthanterings-segmentet är god i Nord- och Sydamerika. Första kvartalet 2018 blev svagt, men i april kom en order till ett skogsbolag i Brasilien värd 25 miljoner kronor och i maj en order på två CH1100 till ett kanadensiskt sågverk samt en till en svensk hamn med ett totalt värde om 17,5 miljoner kronor. Orderboken har nu ökat till 160 miljoner kronor, där 80 miljoner kronor är operationsintäkter kopplade till ordern i Brasilien.

Den bättre orderingången till trots drar vi ned vår helårsprognos för intäkterna 2018 från 168 till 151 miljoner kronor. Det motsvarar ändå en förbättring jämfört med 2017, trots att intäktsnivån i kvartal 1/2018 låg på ungefär hälften av kv1/2017. Övergripande jobbar MultiDocker med att effektivisera såväl produktion som monteringsprocessen. Här har vi räknat med en högre bruttomarginaler under resterande del av 2018.

Vi kommer fram till en riktkurs om 0,71 kronor per aktie i vårt Bas-scenario som är en sammanvägning av en DCF- och multipelvärdering. Med andra vikter på värderingskomponeterna kommer vi fram till 0,46 kronor som motiverat värde i ett Bear-scenario och 1,01 kronor i ett Bull-scenario.  

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera