Analysguiden: Orderstock ger goda utsikter

I MultiDocker bokslutskommuniké framgår att intäkterna under 2016 minskade i förhållande till 2015. Dock är orderboken stark, vilket skapar goda förutsättningar för 2017. Vi behåller vår rekommendation Öka.

MultiDocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala markanden med fokus på Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Den befintliga basen referenskunder utgörs av hamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Erbjudandet är starkt då det till stor del grundas i beprövad erfarenhet som bolaget besitter. Därtill bygger logistik-lösningarna delvis på komponenter från Caterpillar, vilket skapar trygghet hos köparen. I dag består utbudet av fem standardiserade modeller med ekoprofil som anpassas efter behov. Ytterligare modeller är under utveckling.

Under fjärde kvartalet 2016 var försäljningen drygt 90 procent bättre än samma kvartal 2015. Ytterligare beställningar från USA liksom från Brasilien var två bidragande faktorer. På helåret backade intäkterna och var något under våra förväntningar. Orderboken ser dock bra ut. Inkluderat de ordrar som adderats hittills under första kvartalet motsvarar orderboken cirka 60 procent av prognostiserad försäljning för helåret 2017. Det adderar en viss trygghet till våra försäljningsprognoser vilket gör oss komfortabla med att behålla intäktsprognoserna för 2017 oförändrade på 152 miljoner kronor, en tillväxt om cirka 25 procent.

Kostnaderna, justerat för engångs-poster, var något lägre än våra prognoser. Samtidigt arbetar bolaget med processer och metoder för att effektivisera produktionen vilket rimligen skapar uppsida i prognoserna. Vi väljer dock att lämna våra prognostiserade rörelsemarginaler oförändrade tills ytterligare tecken som tyder på att dessa är på väg i rätt riktning erhålls.

Aktien handlas i skrivande stund till 1,31 kronor. Vi lämnar vår DCF-värdering oförändrad efter kv4 2016-rapporten. Multipel-värde-ringen är ner sedan sist samtidigt som lågt kassaflöde reducerar nettokassan. Riktkursen beräknas till 1,4 kronor per aktie, en nedjustering från tidigare 1,6 kronor per aktie.

Läs hela analysen här:

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera