Komplementerande uppgifter kring utfall i nyemission

Multidocker publicerade tidigare under fredagen ett pressmeddelande där det bla framgick att emissionen tecknades till ca 19,3 MSEK,
motsvarande ca 81 % av den totala emissionsvolymen.

Bolaget önskar komplettera denna information med uppgiften att ca 5,9  MSEK, motsvarande ca 31 % av den uppnådda emissionslikviden, tilldelades de emissionsgaranter som deltog i emissionen samt att 6,6 MSEK motsvarande ca 34 % av den uppnådda emissionslikviden tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande del ca 35 % tecknades utan stöd av teckningsrätter.

 

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 16:15 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera

Dokument & länkar