Nyemission avslutad

MultiDocker har nu avslutat den publika nyemissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken årsstämman beslutade om den 23 mars 2018. Emissionen tecknades till ca 81%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 19,3 Mkr före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 35 090 907 aktier och aktiekapitalet ökar med 6 511 854 kr.
Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter emissionen att uppgå till 30 697 850 kr,
fördelat på 165 423 907 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,185570 kr.

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

 

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 13:15 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera

Dokument & länkar