Två nya återförsäljaravtal i Nordamerika

Som ett steg i utvecklingen av MultiDocker Cargo Handling i USA och som ett led i expansionen och uppbyggnaden av verksamheten, har bolaget idag slutförhandlat och tecknat återförsäljaravtal med två ledande aktörer. Dessa båda representerar stora marknadsandelar inom skrothantering och flodhamnar på den nordamerikanska kontinenten.

Avtalen utgör en väsentlig förutsättning för vidare expansion och ökade marknadsandelar. Personaluppbyggnaden lokalt i USA är nu igång och MultiDocker hälsade nyligen den första lokalt anställda resursen välkommen till dotterbolaget i USA.
 
”Sedan hösten 2017 har MultiDocker arbetat med att teckna avtal med nio av de viktigaste återförsäljarna i USA och Kanada och det är mycket glädjande att vi nu säkrar ytterligare två av dessa”, säger Percy Österström, CEO.

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

 

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 14:35 CET. 

Om oss

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Prenumerera

Dokument & länkar