MultiQ får ny order inom ramavtal med spelbolag

MultiQ har fått ytterligare en avropsorder inom det ramavtal som bolaget tecknat med ett stort europeiskt spelbolag. Ordern är värd cirka 4 Mkr och avser bildskärmar och mediaspelare för Digital Signage. Leverans sker under fjärde kvartalet.

Ramavtalet, som tecknades i april 2011 och är värt drygt 16 Mkr, innebär att spelbolaget kan avropa Digital Signage-system till sina spelombud. Spelbolagets målsättning är att alla ombud ska ha installerat Digital Signage senast första kvartalet 2012.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011, kl. 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar