MultiQ får tilläggsorder från Apoteket AB på 8 MSEK

MultiQ har fått en tilläggsorder av Apoteket AB på ytterligare 900 platta bildskärmar till ett totalt ordervärde på åtta miljoner kronor. Den ursprungliga ordern var på 4000 enheter och är till dags datum Sveriges största enskilda affär på platta bildskärmar.

- Detta är mycket glädjande för oss och ett bevis för att vi kunnat leverera den ergonomiskt riktiga lösning som Apoteket AB efterfrågat, kommenterar Jonathan Nilsson, VD på MultiQ Products AB. Den ursprungliga ordern var på 4000 enheter och Apoteket AB gick ut med en broschyr till samtliga anställda med information om varför de hade valt MultiQs strålningsfria skärmar. - Två starka anledningar till leverantörsvalet var ergonomin och elektrisk/magnetisk strålning, säger Anna-Lena Svelander, IT-chef på Apoteket AB. I ergonomiutvärderingen kom MultiQ på första plats och när det gäller elektrisk/magnetisk strålning har MultiQ ett patent, Puretech, som gör att strålningen i princip är borta. - Kostnadsmässigt var dessa skärmar något dyrare, men med hänsyn till antalet bildskärmsarbetande personal anser vi att det är värt en merkostnad, säger Anna-Lena Bilder på produkter och MultiQs ledning finns att hämta i JPEG format på MultiQs hemsida, www.multiQ.se För ytterligare information: Jonathan Nilsson, VD MultiQ Products AB jonathan.nilsson@multiq.se Tfn: 040-14 35 38, Fax: 040-14 35 01 Mobil: 0709-74 35 38 Helge Tiainen, VD MultiQ International helge.tiainen@multiq.se Tfn: 08-402 42 17, mobil: 0709-74 35 08

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar