MultiQ International AB erhåller optioner att förvärva majoritet av aktier i Mermaid A/S

  • MultiQ International AB (”MultiQ”) har erhållit optioner att förvärva aktier i Mermaid A/S (”Mermaid”), ett bolag noterat på NASDAQ OMX First North i Danmark från de fyra största ägarna i Mermaid. Optionernas löptid är 13 april - 20 maj 2015.
  • MultiQ betalar vid lösen 2 nyemitterade aktier i MultiQ för varje aktie i Mermaid. De vid lösen nyutgivna aktierna, med undantag för AB Arvid Svensson, får tidigast säljas 31 dec 2016 (s k lock-up). För det fall att huvudägaren i MultiQ, Mikrolund Holding AB, säljer aktier innan den 31 december 2016 får samma procentuella andel säljas av de nyutgivna aktierna.
  • Priset per Mermaid-aktie motsvarar 1.68 DKR till rådande aktie- och valutakurs vid dagens slut den 10 april. Priset innebär en rabatt på 16 procent jämfört med avslut senaste handelsdag. Handeln med Mermaid aktien har varit sporadisk under de senaste 12 månaderna.
  • För det fall att MultiQ beslutar att utnyttja optionsrätterna avser man att lägga ett bud på resterande aktier i Mermaid på motsvarande villkor
  • Optionsutställare i Mermaid är
  Utställda optioner
1. SDS Holding A/S 2 276 630
2. Utterslev ApS 2 276 630
3. CEMB ApS 1 407 450
4. AB Arvid Svensson   750 000
       
  6 718 710 st

Totala antalet aktier I Mermaid är 11 419 359 st.

Mermaid är Danmarks största aktör inom Digital Signage och har även kontor i Norge och Sverige. Företaget har produkter som riktar sig framför allt till detaljhandeln, transport- och offentlig sektor.

 
För ytterligare information kontakta:

Magnus Forsbrand, VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 22
E-post:
magnus.forsbrand@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande enligt rubrik ovan.

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar