MultiQ startar nytt bolag med tre tungviktare

Mobilisys AB heter det nystartade företag som ska utveckla produkter och tjänster för nästa generations mobilteknologi. Investerarna, 6:e AP-fonden, IT-Provider Millennium Fond och Nomura International plc, Japans ledande investmentbank, går initialt in med 30 MSEK medan MultiQ står för kompetensen. Det nya bolaget får därigenom tillgång till ett betydande internationellt nätverk. Mobilisys AB värderas till cirka 100 MSEK och MultiQ behåller ca 70% av kapitalet i företaget.

Mobilisys AB fokuserar på utveckling av terminal- och serverprodukter samt tjänster för nästa generation mobilteknologi. Den första produktlinjen kommer att stödja GPRS (General Packet Radio Services), det första paketradiosystem som möjliggör effektiva Internettjänster. Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och konsultverksamhet inom mobilt Internet. Mobilisys går direkt in i en expansionsfas. Antalet anställda beräknas under året att öka från 13 till 50. Marknadspotentialen för Mobilisys produkter och tjänster är stor. Till och med år 2003 beräknas antalet abonnenter med tillgång till mobila paketdatanät globalt ha nått 200 miljoner. Värdet på databaserade terminaler för paketdata beräknas att öka från noll under 1999 till 25 miljarder USD fram till 2004. VD för bolaget blir Helge Tiainen, som har bakgrund från Nokia. Forsknings- och utvecklingschef blir Anders Ruland, tidigare projektledare för Ericssons T28 mobiltelefon. MultiQs utveckling och forskning har under det senaste året genererat ett antal produkt- och tjänsteplattformar inom mobilt Internet som nu vidareutvecklas i det nya bolaget. Den kompetens och erfarenhetsbas som byggts upp i MultiQ ligger till grund för Mobilisys nya produkter. MultiQ International AB är noterat bolag på Stockholmsbörsens O-lista och får nu två verksamhetsområden. Det andra området, MultiQ Products AB, har idag ett konkurrenskraftigt produktsortiment bestående av Platta bildskärmar, Paneldatorer och Tunna Klienter. Bolaget skall nu fokusera på att bygga upp säljkanaler på sina aktiva marknader i Norden, Holland och Tyskland. Säljkåren har förstärkts både genom organisk tillväxt och genom förvärvet av norska Visit AS. Bilder på produkter och MultiQs ledning finns att hämta i JPEG format på MultiQs hemsida, www.multiQ.se För ytterligare information: Helge Tiainen, VD Mobilisys AB Helge.tiainen@multiq.se Tel: 08-402 42 17, mobil: 0709-743508 Håkan Moren, 6:e AP-Fonden Tel: 031-741 10 00 Johan Hernmarck, IT Provider Tel: 08-614 00 00

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar