MultiQ vänder till vinst i andra kvartalet

MultiQ har idag på morgonen lämnat rapport för andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 26,3 Mkr (33,0 Mkr) och resultatet efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (0,3 Mkr).

”MultiQ förbättrar sitt resultat under årets andra kvartal och redovisar för första gången på länge vinst i kvartalet. Vi rör oss i positiv riktning, men den generella marknadsutvecklingen är fortfarande långsam. Det är därför positivt att vi hade en bra orderingång och en god bruttomarginal baserad på en gynnsam produktmix”, säger Anders Laurin, VD i MultiQ. Han fortsätter

”Under kvartalet har beslut tagits i flera nyckelprojekt, vilket inneburit att vi fått nya kunder och order inom framför allt spelbranschen. Vi har tecknat ramavtal med en ledande aktör inom den europeiska spelmarknaden och ett stort nordamerikanskt spelbolag valde MultiQ som leverantör efter en stor upphandling med omfattande tester och utvärderingar. Kvartalet har gett oss bekräftelse på att vårt utbud är rätt för branschen och att våra lösningar möter spelbolagens krav och önskemål”,

I övrigt hänvisas till den fullständiga rapporten, som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.multiq.se.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2011, kl. 9:30.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar