MultiQ vinner tilldelningsbeslutet i Svenska Spels upphandling för Digital Skyltning

Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning. Tilldelningsbeslut har idag gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingen kan komma att överklagas av andra intressenter.

Upphandlingens utvärderingspris är drygt 13 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ett ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop vilka kan ge ett uppskattat ordervärde på 6–20 MSEK under perioden.

”Vi är oerhört glada och stolta över detta resultat i denna mycket viktiga upphandling. Det visar att vi i öppen offentlig konkurrens har bästa kombinationen av pris och kvalitet när det gäller Digital Skyltning i större projekt” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 15.40 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på
http://www.multiq.com/.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar