Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ

Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett smartare och smidigare resande och man investerar nu i en utökning av infotainmentinstallationen i ytterligare 53 av Malmös stadsbussar. Ordervärdet är ca 3,1 MSEK och omfattar både system och skärmar.

Inom kollektivtrafiken i Sverige och övriga Norden sker stora satsningar för att öka andelen resenärer. Dagens resenärer efterfrågar ett effektivt och attraktivt resande och det finns ett behov bland resenärerna av att få mer och bättre information under resan. Aktuell trafikinformation som visar anslutningstrafik, färdväg och hållplatser hjälper passagerarna att planera sin resa. Samtidigt behöver kollektivtrafiken en modern kommunikationskanal som ger full kontroll över informationsflödet och som är snabb och enkel att styra. MultiQ erbjuder en lösning kallad Infotainment som är en kombination av information och underhållning.

”Intresset för digital kommunikation inom kollektivtrafiken ökar i hela Norden och Skånetrafiken är en av de ledande inom detta område. Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under flera år och vi är stolta över att vara en del i deras arbete för att höja reseupplevelsen för passagerarna.” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

Leverans sker under hösten 2017. 

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 12.00 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på
http://www.multiq.com/.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar