Stort tyskt läkemedelsföretag fortsätter välja skärmar från MultiQ

MultiQ har fått en ny order av ett stort tyskt läkemedelsföretag. Ordern består av ett stort antal skärmar och värdet på ordern uppgår till ca 3,8 MSEK.

Kunden har en framträdande roll inom främst cancerforskning. All forskning sker i kliniskt rena laboratorier med höga krav på hygien, vilket omfattar både interiör och hjälpmedel. MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar anpassade efter kundens laboratoriemiljö. Skärmarna är robusta och tål att hanteras efter de kliniska riktlinjer som finns i verksamheten.

Ordern är resultatet av ett mångårigt samarbete. Totalt har nu MultiQ levererat över 2 300 skärmar till detta företag som i nuläget är störst i världen inom biotech. 

”MultiQ har två verksamhetsområden, digitala lösningar för kommunikation samt kundanpassade skärmar. Flera av våra kunder är stora internationella kedjor som efterfrågar skärmar som är tåliga, har lång livslängd och som går att anpassa efter specifika önskemål. Just dessa kvaliteter gör oss unika på marknaden och är en bidragande faktor till att våra kunder fortsätter att välja oss som samarbetspartner”, säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

Leveranser startar omgående och pågår fram till våren 2018.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/3 2017 kl. 08.30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar