Svagare försäljning och temporärt högre kostnader i samband med sammanslagning

Tredje kvartalet

  • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 27,7 Mkr (31,0 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -5,5 Mkr (4,9 Mkr)
  • Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 81,3 Mkr (95,5 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till
    -3,0 Mkr (14,1 Mkr)

Perioden Januari-September

Genom förvärvet av Mermaid, som skedde under maj månad, skapar vi nu Nordeuropas största helhetsleverantör inom Digital Signage med sju kontor i fem länder. Detta ger oss ännu starkare möjligheter att utveckla innovativa digitala lösningar och större närhet till våra kunder.

Kvartalets resultat är det första som innefattar det nya dotterbolaget Mermaid A/S under hela perioden. Försäljningen är lägre jämfört med förra året, i huvudsak beroende på en mycket stor hårdvaruleverans vid samma tid föregående år. Kostnaderna är högre eftersom nu även Mermaid A/S kostnader inkluderas. I koncernens samordning satsar vi för högre intäkter och sänker löpande våra kostnader men större synergieffekter kommer inte att synas förrän nästa år.

”Under kvartalet har vi för första gången visat upp vårt nya erbjudande inom digital information för kollektivtrafiken, såväl för bussar och tåg som för hållplatser. Inom detta område gör vi stora investeringar då det väntas växa kraftigt de kommande åren” säger bolagets VD Magnus Forsbrand.

För ytterligare information hänvisas till MultiQs delårsrapport jan-sept 2015 som finns att hämta på www.multiq.se

För ytterligare information kontakta:

Magnus Forsbrand, VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 22

E-post: magnus.forsbrand@multiq.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande enligt rubrik ovan.

MultiQ är Nordeuropas största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar