Multisimplex: genombrott i skogsindustrin

MULTISIMPLEX: GENOMBROTT I SKOGSINDUSTRIN Stora Enso Hylte AB, ett av världens största tidningspappersbruk, har beställt MultiSimplex optimeringssystem OMM till en av sina pappersmaskiner. Ordern är ett strategiskt genombrott för MultiSimplex optimeringsteknik inom skogsindustrins produktionsprocesser. Stora Enso Hylte AB, ett av världens största tidningspappersbruk, har valt att installera MultiSimplex optimeringssystem OMM på en av sina pappersmaskiner. Den pappersmaskin där OMM ska installeras har en årsproduktion av 200000 ton. Det levererade systemet ska optimera formationen (fördelningen av pappersfibrerna i arket). En bättre formation ökar tryckkvaliteten och papprets styrka vilket är positivt både för tryckbarheten och körbarheten i tryckerierna. - Ordern från Stora Enso Hylte AB innebär att vi nu har uppnått ett genombrott inom skogsindustrin. Pappersmaskinen är den centrala produktionsprocessen i anläggningen. OMM-systemet har under upphandlingen fackgranskats av beställarens expertis, som även studerat den framgångsrika installationen på barkpannan hos systerbolaget Stora Enso Nymölla AB. Beställningen är ett resultat av den unika optimeringsteknik vi förfogar över samt den stabilitet/driftssäkerhet som våra leveranser har. Ordern från Stora Enso Hylte AB har stor strategisk betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Svensk skogsindustri är teknikledande med verksamhet i många länder, vilket kommer att påskynda bolagets internationella expansion., säger VD Tomas Öberg. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 24 februari 2000 Tomas Öberg, VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00650/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar