Multisimplex: nyemission

MULTISIMPLEX: NYEMISSION Styrelsen i MultiSimplex AB har beslutat genomföra en nyemission baserat på det bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 15 oktober 1999. Nyemissionen genomförs i form av en private placement. Styrelsen i MultiSimplex AB har beslutat genomföra en nyemission baserat på det bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 15 oktober 1999. Nyemissionen genomförs i form av en private placement utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och omfattar maximalt 4 miljoner B-aktier, till kursen SEK 3,00. Inbjudan att teckna aktier kommer att rikta sig till högst 200 institutionella och privata investerare. Teckningstid är 4 - 25 april 2000. Lansering av ny teknik inom den tunga processindustrin kräver omfattande marknadsbearbetning och uthållighet. Emissionslikviden skall användas för att fullfölja marknadsinsatserna avseende optimeringsprojekt, men också för att utveckla och lansera Internet-baserade optimeringstjänster. Den som är intresserad av att få mer information kring MultiSimplex nyemission / private placement kan kontakta InnovationsMäklarna, tel. 08- 555 162 00, email: invest@innovationsmaklarna.se. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 27 mars 2000 För styrelsen i MultiSimplex AB (publ.) Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar