Multisimplex: Programvara uppmärksammas

MULTISIMPLEX: PROGRAMVARA UPPMÄRKSAMMAS Programvaran MultiSimplex® 2.0 har utvärderats i årets första nummer av den vetenskapliga tidskriften Chemometrics and Intelligent Laboratory Sys- tems. Utvärderingen är gjord av en av de främsta experterna på området, dr. Frederick H. Walters vid University of Lousiana. Dr. Walters slutsats är att MultiSimplex® är den bästa programvaran för simplex-optimering. Utvärderingen ger en historisk överblick, och dr. Walters pekar på bety- delsen av mjukvara för den vetenskapliga utvecklingen. Delar av den meto- dik som finns implementerad i MultiSimplex® fanns även tidigare tillgäng- lig, men skillnaden är "som att gå från en T-Ford till en Porsche". Version 1 av MultiSimplex® har tidigare utvärderats av prof. Steven Brown i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemometrics (1997), och dr. Walters anser liksom prof. Brown att den unika kombinationen av oskarp lo- gik och simplex-optimering särskilt bör uppmärksammas. MultiSimplex® anses både vara ett nödvändigt verktyg och den bästa programvaran inom området. Dr. Walters pekar också på bolagets websajt och utomordentliga kundservice via Internet som en extra bonus. - Berömmet från den vetenskapliga expertisen är ett starkt stöd i arbetet att kommersialisera våra produkter, eftersom en god teknisk funktion är en förutsättning för framtida säljframgångar, säger VD Tomas Öberg. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 25 januari 2000 Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är program- varan OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® an- vänds inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bo- lagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar