Extra bolagsstämma

På extra bolagsstämma i MultiSound Technology MST AB den 16 december 1998 återkallades styrelsens förslag till nyemission. MST har överenskommit om att gå samman med ett svenskt säkerhetsföretag. Bolagens huvudägare är överens om huvuddragen i affären. I samband med ihopslagningen kommer en nyemission att genomföras baserat på företagens gemensamma kapitalbehov. MST marknadsför ljudgallret Inferno och andra applikationer baserade på det internationella patent som bolaget innehar och är noterade på AktieTorget. Den föreslagna affären kräver godkännande av MST:s aktieägare vid en extra bolagsstämma i början av nästa år. För ytterligare information kontakta: Göran Lind, VD MST AB 08-716 56 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar