Efter Smittskyddsinstitutets larm: Nu finns behandling som biter på resistenta huvudlöss!

Som vanligt innebär skolstarten att lussäsongen sätter igång på allvar. I dagarna har Smittskyddsinstitutet (SMI) slagit larm om att det i Sverige finns löss som är resistenta mot de vanliga behandlingarna. Men på Apoteket finns en lösning på problemet. Ett lusmedel som kväver lössen och förhindrar att lusens ägg kläcks.

Förekomsten av huvudlöss har ökat på landets alla dagis och skolor och allt effektivare behandlingar krävs för att komma till rätta med problemet. Men de traditionella kemiska luspreparaten biter inte längre på alla löss då allt fler huvudlöss utvecklat resistens mot bekämpningsmedlet malation.

Mild och effektiv lusbehandling
Det är det svenska läkemedelföretaget Mundipharma som har en unik lösning på problemet i form av ett lusmedel, Hedrin, som inte innehåller bekämpningsmedlet som lössen kan utveckla resistens mot. Istället kapslas lössen in i dimetikon1 så att de dör2. Lusmedlet är fysikaliskt och inte kemiskt, vilket gör det snällare mot både hud och hår. Det är dessutom helt luktfritt och inte allergiframkallande.

Allt fler löss resistenta
Hur stor del av huvudlössen i Sverige som är resistenta är oklart. Men med tanke på att dagis- och skolbarn drabbas allt oftare finns risk att andelen resistenta löss ökar. Spridningen sker när barnen leker med sina huvuden tätt tillsammans. Honlusen lägger upp till åtta ägg om dagen och äggen kläcks inom 6 – 9 dagar. Det fysikaliska medlet kan förhindra att lusens ägg kläcks, visar en vetenskaplig undersökning3.

Johan Lindh på Smittskyddsinstitutet säger i Apotekets tidning 3/2008 att även om lössen börjar bli resistenta är det ingen större anledning till oro. Han påpekar att det är viktigt att kamma håret regelbundet, speciellt inför dagis- och skolstart. Då löss hittas ska dessa alltid behandlas och numera finns behandlingsalternativ, som till skillnad mot de läkemedel som hittills används mest, inte innehåller insektsgifter. Johan Lindh tycker att den nya typen av lusmedel som finns att köpa på Apoteket inger förhoppningar. Resultatet av studier visar att dessa fungerar väl och inte utgör någon risk för resistensutveckling.

Fysikalisk lusbehandling i Danmark
Resistenta huvudlöss har på senare år vållat stora bekymmer i Storbritannien och i vårt grannland Danmark.
- Vi brottas sedan länge med problemet med resistenta huvudlöss och vet att kemiska preparat inte fungerar tillfredsställande. Istället använder vi i Danmark primärt dimetikon som klarar av också de resistenta lössen, säger Kim SØholt Larsen, dansk biolog och en av dem som kan mest om lusbehandling i Danmark. Han har även fungerat som rådgivare åt Läkemedelsverket i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
- Ylva Pilhall Hennings, Mundipharma, Information Business Manager, telefon 031-773 75 38,
e-post: ylva.pilhall.hennings@mundipharma.se
- Kim SØholt Larsen, biolog, KSL Consulting, telefon +45 48 71 28 62, e-post: kim@ksl.dk

Referenser:
1. Report to test to evaluate malathion resistance in head lice and the activity of Derbac-M liquid, Prioderm lotion, and Hedrin 4% lotion against resistant lice. Elisabeth Kidman, Medical Entomology Centre, Insect Research and Development Limited, Data on file, December 2006.

2. Ian Burgess; The mode of action of Hedrin 4% Dimeticone Lotion in killing head lice, Thornton & Ross, Data on file, May 2008.

3. Expert report; Activity of 4% dimeticone lotion against head lice and their eggs. Ian F Burgess, Medical Entomology Centre, Insect Research and Development Limited, May 2007.

Prenumerera