Nu startar årets värsta lussäsong

Skolstarten denna vecka innebär också att årets lussäsong sätter igång på allvar. Förekomsten av huvudlöss har ökat på landets alla förskolor och skolor och allt effektivare behandlingar krävs för att komma till rätta med problemet.

När dagis och skola börjar efter sommarledigheten sprids lössen mellan barnen som allra mest. Försäljningen av lusmedel ökar och Smittskyddsinstitutet ska nu utreda om det beror på att svenska huvudlöss har utvecklat resistens mot de vanliga lusmedlen. Så är fallet i flera europeiska länder, bland annat i Danmark och framförallt Storbritannien, där resistenta huvudlöss på senare år vållat stora bekymmer.

Unik lösning
Det svenska läkemedelsföretaget Mundipharma har en unik lösning på problemet. Medlet heter Hedrin och innehåller inget bekämpningsmedel som lössen kan utveckla resistens mot. Istället angriper preparatet lössen genom att kapsla in dem i en silikonförening.1 En annan fördel är att Hedrin är ett fysikaliskt medel, snarare än kemiskt, vilket gör det snällare mot både hud och hår.

I Danmark är problemet så allvarligt att Statens Skadedjurslaboratorium i samarbete med danska Socialstyrelsen och Läkemedelsstyrelsen har utarbetat en vägledning som uppmanar till luskampanjer i samband med skolstart. En av dem som kan mest om lusbehandling i Danmark och som även fungerat som rådgivare åt Läkemedelsverket i Sverige är Kim Søholt Larsen, biolog specialiserad på löss. Han konstaterar att Hedrin är en unik produkt som används mycket i Danmark.

- Folk har fått upp ögonen för att det finns ett alternativ som klarar av de resistenta lössen. Det är det enda preparatet i sitt slag, säger Kim Søholt Larsen.

Alla kan drabbas av löss, men det är främst mellan barn i dagis- och skolåldern som spridningen sker när barnen leker med sina huvuden tätt tillsammans. Lössen trivs bäst i hårbotten, där de suger blod för att överleva. Honlusen lägger upp till åtta ägg om dagen och äggen kläcks inom 6 – 9 dagar. Lusmedlet Hedrin kan förhindra att lusens ägg kläcks, visar en vetenskaplig undersökning.2

En vetenskaplig undersökning från hårt drabbade Storbritannien visar att Hedrin också dödar löss som är resistenta mot ämnet malation, ett verksamt ämne i vissa typer av lusmedel.1

Resistenta löss även i Sverige?
I Sverige har Smittskyddsinstitutet nu inlett ett projekt där myndigheten undersöker om även svenska löss har blivit resistenta. Detta som en följd av problemet med resistenta löss i Danmark och Storbritannien.

Referenser:
1. Report to test to evaluate malathion resistance in head lice and the activity of Derbac-M liquid, Prioderm lotion, and Hedrin 4% lotion against resistant lice. Elisabeth Kidman, Medical Entomology Centre, Insect Research and Development Limited, December 2006.

2. Expert report; Activity of 4% dimeticone lotion against head lice and their eggs. Ian F. Burgess, Medical Entomology Centre, Insect Research and Development Limited, May 2007.

Dokument & länkar