Delårsrapport januari-september 2007

• God tillväxt i order och omsättning

• Återhämtning i MCS

• Orderingången ökade till 1 674 Mkr (1 362), upp 23% - justerad1 upp 10%

• Nettoomsättningen ökade till 1 597 Mkr (1 408), upp 13% - justerad1 upp 6%

• Mix och valuta påverkade rörelsemarginalen negativt

• Nettoresultatet uppgick till 87 Mkr (86)

• Resultat per aktie uppgick till 1,16 kronor (1,15)

• Orderingången ökade till 4 889 Mkr (4 450), upp 5% justerad1

• Nettoomsättningen ökade till 4 525 Mkr (4 250), upp 7% justerad1

• Nettoresultatet uppgick till 235 Mkr (236)

• Resultat per aktie uppgick till 3,15 kronor (3,17)

För ytterligare information kontakta
Lars Engström, Chief Executive Officer
Tel: 08-626 63 03, lars.engstrom@munters.se

Jonas Samuelson, Chief Financial Officer
Tel: 08-626 63 06, jonas.samuelson@munters.se

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Prenumerera

Dokument & länkar