Munters erhåller stor skadebegränsningsorder i USA

Munters erhåller stor skadebegränsningsorder i USA I maj månad drabbades den amerikanska mellanvästern av en tornado som bland annat ödelade ett skolområde med tre byggnader i Nebraska. Munters erhöll kontraktet omfattande en låg,- mellan och högstadieskola i Norris county för återställande och sanering av de skador som uppstod till följd av stormen. Kontraktet uppgår till 2,7 miljoner US dollar. Saneringsarbetet startade med traditionell vattenskadesanering men utökades med dokumenttorkning och speciella rengöringstjänster allt eftersom arbetet fortskred. Det här projektet är ett bra exempel på Munters sätt att bredda sitt serviceerbjudande ifrån traditionell vattenskadesanering till ett komplett serviceerbjudande inkluderande skadebegränsning och sanering. Den sista fasen i arbetet beställdes nyligen och omfattar rengöring av skolbänkar, stolar och övrigt skolmaterial. Totalt rör det sig om sanering av 30.000-40.000 kubikmeter inventarier. Munters startade projektet den 21 maj 2004 och det kommer att vara avslutat i augusti 2004. "Detta projekt stärker Munters redan starka varumärke och ger bolaget ett ordentligt fotfäste på skadebegränsnings- och saneringsmarknaden", säger Lauren Reid, Vice Verkställande Direktör och Chef för Munters Moisture Control Services. För mer information kontakta: Lennart Evrell, CEO Tel: +46 8 626 63 03 Mob: +46 70 588 15 15 eller Bernt Ingman, CFO Tel: +46 8 626 63 06 Mob: +46 70 672 74 54 Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- , och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 3 000 anställda och en omsättning på 4 200 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00160/wkr0001.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar