Munters valberedning

I enlighet med beslut på Munters årsstämma har styrelsens ordförande uppmanat fyra av de större aktieägarna att utse varsin ledamot som tillsammans med honom ska utgöra valberedning.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på årsstämman den 22 april 2008.

Valberedningen inför årsstämman utgörs av följande ledamöter:
Gustaf Douglas, Investment AB Latour
Carl-Olof By, AB Industrivärden
Anders Algotsson, Afa Försäkring
Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
Berthold Lindqvist, styrelseordförande, Munters AB.

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedningen@munters.se eller till Valberedningen, Munters AB, Box 430,
191 24 Sollentuna.

Sollentuna den 15 oktober 2007

Lars Engström
VD och Koncernchef

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Prenumerera

Dokument & länkar