Munters Zeol-system renar luftutsläpp från ledande halvledartillverkare i Texas

Munters Zeol-system renar luftutsläpp från ledande halvledartillverkare i Texas Munters Zeol i USA har fått en order värd 12 Mkr från en världsledande halvledartillverkare i Texas. Ordern avser tre system för att rena utsläpp från miljöfarliga lösningsmedel. Systemen bygger på Munters patenterad HoneyCombe-rotor. En mängd olika tillverkningsindustrier har miljöfarliga lösningsmedel i sina utsläpp. Det rör sig bland annat om tillverkare av bilar, flygplan och halvledare samt företag som sysslar med ytbehandling av träprodukter. Det är mycket kostsamt att rena utsläppen från lösningsmedel eftersom deras koncentration i utsläppsluften är så låg. Tack vare Munters Zeol- system kan dock tillverkningsindustrin minska sina kostnader för utsläppsrening dramatiskt. "Tillverkningen av halvledare innefattar en mängd processer där lösningsmedel används. Utsläppen karaktäriseras av stor luftvolym med låg koncentration av miljöfarliga lösningsmedel, vilket är det idealiska förhållandet för Munters Zeol-system", säger Peter Krenitsky, försäljningsingenjör Munters Zeol. Munters system är baserat på Munters HoneyCombe-rotorteknik @ Utsläppsluften passerar genom Munters Honey Combe-roto som är preparerad med zeoliter som tar upp lösningsmedel. I en regenereringssektion avlägsnas lösningsmedlen och sänds sedan vidare till slutbehandling där de oxideras eller återvinns. Munters installation i Texas kommer att avlägsna 98 procent av de miljöfarliga lösningsmedlen i utsläppen från fabriken. Systemet har inbyggd överkapacitet, vilket innebär att om ett av de tre systemen tillfälligt stängs av, ökar de två andra automatiskt sin kapacitet- på sätt kan tillverkningsprocessen fortsätta ostört. Zeols reningsanläggningar tillverkas i Munters fabrik i Massachusetts, USA. Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001. Systemen är lämpliga för såväl inomhus- som utomhusinstallation och skeppas till fabriker över hela världen För mer information, kontakta: Per Bowallius, VP Corporate Communications Tel: +46 8 626 63 08, e-post: per.bowallius@munters.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar