10,5 miljoner till 41 musikprojekt

Vuxen barnmusik, feministisk barock och ett kulturutbyte mellan Sápmi och Syrien. Det är några exempel på projekt som får stöd i Musikverkets senaste ansökningsomgång.

Från nya festivalformer till konstnärlig fördjupning. 41 samarbetsprojekt i musiklivet får dela på drygt 10,5 miljoner kronor i ansökningsomgång 2015:2.

Nya former för scenframträdanden

Flera av projekten utforskar nya former för scenframträdanden, hit hör till exempel Förstaparkett – en konsertserie i vardagsrumsformat och Musik i Syds projekt Mytiska Väsen där naturmystik och opera möter högteknologi.

Integration, mänskliga rättigheter och demokratifrågor är andra teman som går igen. Många av projekten undersöker musikaliska beröringspunkter över nations- och kulturgränser, ett exempel är Såhkie-Umeå Sameförening som vill pröva möjligheterna till konstnärliga möten mellan professionella musiker med rötterna i Sápmi respektive Syrien. Flera projekt kretsar även kring musikaliskt utövande i exil, exempelvis Mix Musiks Iraqi Art in Diaspora.

"Spegling av situationen i omvärlden"

– Situationen i vår omvärld speglas i de ansökningar vi har fått in. Det märks tydligt att det finns en stor vilja i musiklivet att ta sig an frågor kring flykt, integration och mänskliga rättigheter, säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen som handlägger Musikverkets projektstöd till musiklivet.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  • 41 projekt har beviljats stöd
  • 22 nationella samarbetsprojekt
  • 19 internationella samarbetsprojekt
  • Totalt betalas 10 561 255 kronor ut
  • 277 projekt ansökte om totalt 85 960 648 kronor

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång öppnar den 11 januari 2016 och stänger den 2 februari. Ansökningsomgången blir Musikverkets enda under 2016, den som vill ansöka om projektstöd under året bör därmed passa på.

Mer information om projektstöd

Kontakt:
Jonas Burman, chef Musikplattformen
08-519 567 08
jonas.burman@musikverket.se

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

Taggar:

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS