11 miljoner till 47 musikprojekt

Stumfilmskonserter på bio, konstmusik för barn och rymdtechno med tillhörande raket. Det är några exempel på projekt som får stöd från Statens musikverk i den senaste ansökningsomgången.

47 samarbetsprojekt i musiklivet får dela på drygt 11 miljoner kronor i Musikverkets ansökningsomgång 2013:2.

I flera projekt möter musiken andra konstformer som dramatik, dans, bildkonst och performance. Ett exempel är Re:orients musikdramatiska föreställning för barn om den arabiska storstjärnan Umm Khaltum.

Lokalt och globalt

Projekten är spridda över landet. Russuoh vuölieb – Väck upp jojken utspelar sig under kulturhuvudstadsåret Umeå2014. Kalvfestivalen i Göteborg får stöd för en unik konsert med tolv trombonister utplacerade kring Kalvsjön och på landsbygden i Västerdalarna ska Kulturföreningen Hagen presentera ett nytt kulturprogram i samarbete med lokala konstutövare. 

Bland de internationella projekten finns bland annat ett konsertutbyte mellan Sverige och Brasilien, en slagverksturné i Peru och ett samarbete mellan samiska musiker och sanmusiker i Botswana.

Hela listan på webben

Hela listan över beviljade projekt och deras sammanfattningar hittar du under Beviljade projekt.

Ansökningsomgången i siffror

  • 47 projekt har beviljats stöd
  • 24 nationella projekt
  • 23 internationella projekt
  • Totalt betalas 11 123 856 kronor ut
  • 189 projekt ansökte om totalt 43 411 840 kronor

Kontakt
Jonas Burman, chef Musikplattformen, Statens musikverk
08-519 567 08
jonas.burman@musikverk.se

Mer om Musikverkets stöd till samarbetsprojekt.

Statens musikverk ska främja varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, samt bevara och levandegöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet, Svenskt visarkiv, Caprice Records och Elektronmusikstudion ingår i Statens musikverk.

Taggar:

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS